Meer dan zomar een hobby:
Onze honingbijen

Bijen zijn belangrijker voor de landbouw dan je zou denken.

Voor bijna een derde van alle voedingsmiddelen is bestuiving door bijen een absolute noodzaak. Reden genoeg om je in te zetten voor het behoud van de honingbijen en wilde bijen. Sinds 2018 vestigen zich tal van bijenvolken op een aantal bedrijfsterrein of bij medewerkers thuis. Onze collega Martin Schulz zorgt als imker voor al onze honingbijen – en dat doet hij met passie.

Martin, jij zorgt van begin af aan voor onze bijen.
Kun je ons vertellen hoeveel bijenvolken momenteel bij ons een thuis vinden?

Martin: Op het moment hebben we iets meer dan 100 bijenvolken op verschillende locaties. Enkele daarvan hebben zich rechtstreeks op velden en in weiden gevestigd, zoals bijvoorbeeld in Versmold, of op bedrijfsterreinen of bij collega’s thuis. In de toekomst willen we graag uitbreiden tot 150 bijenvolken. Daarbij letten we erop dat een bijenbestand altijd uit minimaal vijf volken bestaat. Op die manier zorgen we ervoor dat we niet te veel verschillende locaties hebben, die ver uit elkaar liggen. Dat maakt de coördinatie en verzorging van de bijen wat eenvoudiger.

Jij bent imker met hart en ziel. Hoe ben je zo gepassioneerd geraakt?

Martin: In wezen ben ik een grote dierenvriend. Ik heb al heel wat dieren gefokt, van konijntjes tot huiskatten. Bijen hebben me echter altijd al gefascineerd. Het is werkelijk ongelofelijk hoe gestructureerd en georganiseerd deze dieren leven in hun bijenkorf. Toen drie jaar geleden de vraag ontstond naar eigen bijenvolken, wist ik meteen dat ik de juiste man was voor deze klus. Sindsdien zet ik me vol passie in voor het behoud van honingbijen en wilde bijen.

Laten we het dagelijkse leven van een imker eens onder de loep nemen:
Welke uitdagingen brengt deze taak met zich mee?

Martin: In de lente ben ik zes dagen per week bezig met de bijen, omdat in mei en juni de zogenaamde zwermtijd aanbreekt. Dat is de meest actieve tijd in het bijenjaar. Zodra er voldoende bijen, broedsel en voorraden beschikbaar zijn, wil het volk gaan zwermen. Aangezien de dieren zich willen vermenigvuldigen, vormen zij een zwerm, die zich afsplitst van het aanwezige bijenvolk. Ongeveer de helft van de bijen trekt er dan met de koningin op uit en vestigt zich in de nabije omgeving als zwerm in een boom of struik, voordat ze op zoek gaan naar een behuizing voor het nieuwe bijenvolk. Dit gaat zo door tot half juli. Tijdens de zwermtijd moet ik de bijen dus bijna dagelijks in het oog houden om er zeker van te zijn dat alles probleemloos verloopt.

Kun je aangeven waaraan kwalitatief hoogwaardige honing valt te herkennen?
Wat zijn de eigenschappen hiervan?

Martin: Wat veel mensen niet weten: Duitsers zijn absolute honingliefhebbers. Met name honing uit eigen land is populair. Onze honing draagt het keurmerk “Echte Duitse honing”. Daaraan zijn strenge kwaliteitsrichtlijnen verbonden. In principe mag de honing uitsluitend in Duitsland worden gewonnen en moet natuurlijk zijn, terwijl het watergehalte lager moet zijn dan 18 procent. Want honing met een laag watergehalte is rijper, is minder vatbaar voor fermentatie en heeft een voller aroma. In de supermarkt tref je vaak soorten aan die “landhoning” of “imkerhoning” worden genoemd. Dit zijn vaak productmengsels van honing uit verschillende landen die industrieel zijn verwerkt om de consistentie en kleur te beïnvloeden. Wij zijn er bijzonder trots op dat onze honing het kwaliteitskeurmerk draagt en bovendien regelmatig door Eurofins in een laboratorium wordt gecontroleerd.

Fantastisch! Heb je tot slot nog een tip voor alle tuin- en plantenliefhebbers,
zodat zij iets kunnen doen voor het behoud van insecten?

Martin: Het hebben van voldoende nestmogelijkheden is cruciaal voor de vermenigvuldiging van de dieren. Of dat nu in de vorm van een insectenhotel of kleine hommelkastjes is, maakt niet uit. Veel mensen schrikken hiervoor terug, uit angst wespen aan te trekken. Maar daar hoeft niemand bang voor te zijn, omdat wespen nooit hun intrek nemen in een insectenhotel. Alleen bijen of hommels doen dit, en die zijn volledig onschadelijk voor mensen. Ik kan alleen in algemene zin vragen om een insectvriendelijke inrichting van balkon of tuin. Wat hoe drukte Albert Einstein het ook alweer uit: Als de bij sterft, volgt vier jaar later de mens. En zo ver willen we het toch zeker niet laten komen, nietwaar?