Duurzaamheid bij saturn petcare

saturn petcare kent een traditie van langetermijnplanning. Ons doel is het spaarzaam om te gaan met hulpbonnen en onze medewerkers mee te nemen in ons traject. Duurzaamheid maakt voor ons onderdeel uit van onze identiteit als onderneming die al meer dan 30 jaar topkwaliteit levert. Als onderdeel van de naamloze vennootschap heristo houden wij ons vanzelfsprekend de aan de filosofie van ons moederbedrijf.

Wij zien duurzaamheid als een proces van continue verbetering.

Wij willen samen met onze medewerkers, zakenpartners en andere belanghebbenden onze activiteiten met betrekking tot duurzaamheid op een actieve wijze stimuleren.

Ons doel is onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid voortdurend te systematiseren en verder te ontwikkelen.

Maatschappelijke waarden zoals mensenrechten, arbeidsethiek, milieubescherming en corruptiebestrijding, evenals de naleving van nationale en internationale wetten, voorschriften en normen zien wij als een vanzelfsprekende verplichting.

Wij willen een bijdrage leveren aan de realisatie van wereldwijde doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, beter bekend als „Sustainable Development Goals“, “, en voelen ons als producent van huisdiervoeding in het bijzonder verplicht om de volgende doelen na te streven:

DOEL 3:     Gezondheid en welzijn
DOEL 8:     Duurzame economie als een kans voor iedereen
DOEL 12:   Geëngageerd om te zorgen voor duurzame consumptie en productie

Doelstelling inzake economische duurzaamheid
 • Onze leveranciers vormen een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Wij streven naar langdurige partnerschappen en bij de selectie van leveranciers en de beoordeling van risico's houden wij tegenwoordig rekening met de naleving van duurzaamheidsaspecten, zoals de naleving van internationale richtlijnen en normen met betrekking tot werknemersrechten en het milieu.
 • Wij vinden het belangrijk om verspilling van hulpbronnen door productieverliezen en overproductie tot een minimum te beperken. Om ons hoogwaardige product niet te verspillen, maken we, in overleg met onze klanten, gebruik van onze eigen fabrieksverkoop of ondersteunen dierenasiels.
 • Op basis van het jaar 2020 willen we tot 2022 ons klachtenpercentage van eindgebruikers met 5 procent terugbrengen en daarmee de kwaliteitsstandaard voor onze klanten nog verder verhogen.
Sociaal duurzaamheidsdoel
 • Onze samenwerking in het door de eigenaar geleide familiebedrijf is gebaseerd op de waarden van de heristo holding „eerlijk-betrouwbaar-innovatief“. Deze gelden in gelijke mate voor alle medewerkers.
  Wij plannen met het oog op de toekomst en zorgen voor werkgelegenheid in de regio en bij onze zakenpartners, onder meer door op te treden als opleiders.
 • Onze medewerkers worden betrokken aangemoedigd om suggesties en verbeteringen in te dienen en ons bij de implementatie te ondersteunen.
 • In de toekomst moeten de competenties van de leidinggevenden worden vergroot via een leiderschaps-ontwikkelingsprogramma.
 • Sinds 2019 is saturn petcare, net als de complete naamloze vennootschap heristo, lid van SEDEX. Ook een groot deel van onze verpakkingsleveranciers is al lid van SEDEX. Op het gebied van primaire verpakkingen zelfs 100% van onze leveranciers.
 • Op basis van het jaar 2019 willen we het aantal ongevallen per miljoen arbeidsuren waarvan melding moet worden gemaakt tot 2022 met 5 procent terugdringen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers gezond blijven.
Ecologisch duurzaamheidsdoel
 • Wij willen onze energie-efficiëntie continu verbeteren. Ons duurzaam energiebeheer in de vestiging Bremen sinds is 2013 gecertificeerd conform de norm ISO 50001 en onze medewerkers worden via eLearning regelmatig bijgeschoold op het gebied van energiebeheer. Bovendien werken wij samen met netwerken voor energie-efficiëntie om de uitwisseling van verbeteringen en innovatieve trends op energiegebied te verbeteren.
 • Wij reduceren het verpakkingsmateriaal binnen het bereik van onze mogelijkheden. Als er momenteel geen alternatieven zijn, richten wij ons op reductie van de hoeveelheid beproefde verpakkingsmaterialen. Productveiligheid is onze topprioriteit.
 • Alle kartonnen verpakkingen die wij gebruiken zijn reeds FSC of PEFC gecertificeerd
 • Al onze verwerkte eierproducten zijn 100% voor KAT gecertificeerd en de vestiging in Bremen beschikt over een certificering volgens de ASC- en MSC-norm. Ook de vestiging in Hattem heeft de MSC-certificering. Daarnaast maken wij gebruik van het heristo-inkoopbeleid voor vis, schaal- en weekdieren om de duurzaamheid van de ingekochte en op de markt gebrachte producten continu te verbeteren en te waarborgen
 • Als onderdeel van onze zelfonthulling aan leveranciers vragen wij onze leveranciers zeer nadrukkelijk naar certificeringen op het gebied van duurzaamheid, alsmede naar normen en keurmerken. Daarnaast komen de aspecten duurzaamheid en energiebeleid afzonderlijk aan bod in onze zelfevaluatie voor leveranciers, aangezien wij ernaar streven de totale waardeketen met betrekking tot duurzaamheid mee te nemen in onze overwegingen.
Onze honingbijen

Wij zorgen voor meer dan 100 bijenvolken
in het Osnabrücker Land en het Münsterland

Meer informatie