Kwaliteit bij saturn petcare

Ons productieproces wordt permanent begeleid door sensorische, natuurkundige en chemische analyses. Deze dienen voor kwaliteitsborging en helpen ons de processen optimaal te besturen. Via een integraal traceringssysteem en eigen leveranciersaudits kunnen we op elk gewenst moment de veiligheid van de gebruikte materialen controleren.

IFS International Featured Standard
IFS International
Featured Standard

(sinds 03/2021)
DIN 50001
DIN 50001
Energy Management

(Eerste certificering 2014)
MSC – Marine Stewardship Council
MSC – Marine
Stewardship Council

(Eerste certificering 2012)
ASC – Aquaculture Stewardship Council
ASC – Aquaculture
Stewardship Council

(Eerste certificering 2014)