Privacyverklaring

mededeling inzake gegevensbescherming
Bedankt voor uw bezoek aan onze webpagina's en voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze webpagina's. De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze webpagina's is belangrijk voor ons. Daarom handelen wij in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging.

Hieronder leest u op welke webpagina's deze gegevensbeschermingsverklaring van toepassing is, welke gegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken, welke rechten u heeft en nog veel meer. Om uw vragen snel en op een begrijpelijke manier te kunnen beantwoorden, hebben wij onze mededeling inzake gegevensbescherming in een vraag-en-antwoord formaat opgesteld.

Wie is verantwoordelijk voor deze webpagina?
Het bedrijf/de persoon die in de juridische mededeling wordt genoemd, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de gegevens zoals hieronder beschreven.

Op welke webpagina's is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor het gebruik van de door heristo aktiengesellschaft en/of haar dochterondernemingen (hierna "heristo") aangeboden webpagina's (hierna "heristo-webpagina's"). Deze gegevensbescherming is niet van toepassing op webpagina's van andere aanbieders waarnaar eenvoudigweg wordt gelinkt vanuit de heristo-webpagina's.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, rekeninggegevens, uw ID- of telefoonnummer, het kenteken van uw auto, uw e-mailadres en IP-nummer. Gegevens die niet kunnen worden gebruikt om uw ware identiteit vast te stellen, zijn niet-persoonsgebonden gegevens. Hieronder valt informatie over uw geslacht, welke browser u gebruikt en welk automerk u verkiest.

Blijf ik anoniem wanneer ik de heristo-webpagina's gebruik?
Ja. U blijft anoniem wanneer u de heristo-webpagina's gebruikt, zolang u ons niet vrijwillig uw persoonlijke gegevens verstrekt. De enige uitzondering op dit principe is de tijdelijke automatische vaststelling en opslag van uw IP-nummer. Daarover leest u hieronder meer.

Worden persoonsgegevens automatisch verzameld en verwerkt?
Ja. Tijdens elk van uw bezoeken aan onze webpagina's verzamelen wij automatisch informatie over welk IP-nummer aan uw computer is toegekend, welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt en welke webpagina's u hebt bekeken. Deze gegevens worden opgeslagen in zogenaamde logbestanden op de webserver. Alleen het IP-nummer wordt als persoonsgegeven aangemerkt. Ter bescherming tegen misbruik van onze computersystemen is het noodzakelijk het IP-adres van elke bezoeker gedurende zeven dagen op te slaan. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 (1) f GDPR. Indien wij de logbestanden verder gebruiken om gebruikersprofielen op te stellen, hetzij met het oog op reclame, marktonderzoek of om onze website af te stemmen op de behoeften van de gebruikers, worden de IP-nummers vooraf geanonimiseerd. Anders worden de IP-nummers uit de logbestanden verwijderd. Daardoor blijft u in ieder geval anoniem, ook als wij uw IP-nummer automatisch verzamelen en tijdelijk opslaan.

Onder welke voorwaarden worden anders persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt?
Wij verzamelen, verwerken of gebruiken alleen persoonsgegevens als u ons die vrijwillig hebt verstrekt en bovendien als dat wettelijk is toegestaan of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Dit is meestal het geval als u online een overeenkomst met ons aangaat, of als u ons een aanvraag stuurt.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt?
Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor vooraf aangekondigde of overeengekomen doeleinden, meestal volgens Art. 6 (1) b GDPR voor de voorbereiding of uitvoering van de gesloten overeenkomst, of volgens Art. 6 (1) f GDPR om uw aanvraag te beantwoorden.

Worden persoonsgegevens gebruikt voor reclame of marktonderzoek?
Dit is niet het geval zonder uw toestemming. In sommige gevallen kunnen wij geïnteresseerd zijn in het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame, marktonderzoek of andere doeleinden om de klantenrelaties te beheren en te verbeteren. In dergelijke gevallen zullen wij u uiteraard vooraf informeren en om uw uitdrukkelijke toestemming vragen overeenkomstig Art. 6 (1) a GDPR.

Worden persoonsgegevens overgedragen, verkocht of anderszins doorgegeven aan derden?
Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen, verkocht of anderszins doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren volgens Art. 6 (1) b GDPR of u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven volgens Art. 6 (1) a GDPR. Wanneer u bijvoorbeeld producten bestelt, kan het nodig zijn dat wij uw adres- en bestelgegevens doorgeven aan onze leveranciers.

Kan ik mijn toestemming intrekken?
Ja. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor het overeengekomen gebruik van uw persoonsgegevens voor de toekomst in te trekken. Neem hiervoor contact op met onderstaande contactpersoon.

Bieden heristo webpagina's een e-mail nieuwsbrief?
Ja, u kunt zich op de volgende webpagina aanmelden voor een e-mail nieuwsbrief: www.ferdifuchs.de. Het versturen van de e-mail nieuwsbrief en de verwerking van uw e-mailadres is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 (1) a GDPR.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde gegevensverwerking. Zodra u uw toestemming intrekt, worden de gegevens niet meer verwerkt.

Indien u de nieuwsbrief in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@ferdi-fuchs.de of door te klikken op de link om u af te melden die u in elke e-mail over de nieuwsbrief aantreft.

Nieuwsbrieven worden verzonden via MailChimp, een e-mailmarketingplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Uw e-mailadres wordt opgeslagen op de servers van de provider in de VS. MailChimp gebruikt uw e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven namens de nieuwsbriefaanbieder. Wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking volgens Art. 28 GDPR met de dienstverlener. Volgens informatie van MailChimp kan het bedrijf uw e-mailadres verder gebruiken om hun eigen service te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van het verzenden of ontwerpen van de nieuwsbrieven, of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welk land de ontvanger van de e-mail komt. MailChimp zal uw e-mailadres niet gebruiken om u namens zichzelf e-mails te sturen of om het e-mailadres door te geven aan derden.

MailChimp is toegetreden tot het EU-VS-privacyschild en heeft er derhalve mee ingestemd gebonden te zijn aan de Europese normen inzake gegevensbescherming.

Maken heristo-webpagina's gebruik van trackingfuncties?
Ja, de webpagina's www.appel-feinkost.de en www.ferdifuchs.de gebruiken technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens kan de websitebeheerder gebruikersprofielen met pseudoniemen aanmaken. Hiervoor kan het gebruik van cookies nodig zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen. Dankzij cookies kan de webbrowser bij een volgend bezoek worden herkend. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de gebruiker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens uit het anonieme profiel zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) f GDPR en op ons legitieme belang om te leren hoe vaak onze webpagina's worden bezocht door verschillende gebruikers.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst. Gebruiken heristo-webpagina's cookies?
Heristo-webpagina’s gebruiken zogenaamde sessiecookies, die gegevens voor technische sessiecontrole in het geheugen van uw browser plaatsen. Deze gegevens zijn niet persoonlijk en worden uiterlijk bij het afsluiten van uw browser gewist. Indien wij bij uitzondering persoonlijke gegevens in een cookie willen opslaan, zullen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming vragen overeenkomstig Art. 6 (1) a GDPR.

De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) f GDPR en op ons gerechtvaardigd belang om het navigatiegemak voor gebruikers mogelijk te maken of te optimaliseren en de lay-out van de website dienovereenkomstig aan te passen.

Hoe kan ik in het algemeen voorkomen dat er cookies op mijn computer worden geplaatst?
Hoewel cookies alleen relevant zijn voor de gegevensbescherming als ze persoonlijke gegevens opslaan, staan veel webgebruikers principieel sceptisch tegenover deze kleine gegevenspakketjes. Daarom willen wij u erop wijzen dat u zich kunt beschermen tegen het plaatsen van cookies op uw computer en dat u de inhoud ervan kunt bekijken. Moderne browsers bieden daarvoor verschillende functies. In de helpsectie van uw browser vindt u er meer over. U kunt uw webbrowser bijvoorbeeld zo instellen dat alle cookies automatisch worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd voordat een cookie wordt opgeslagen. Houd er echter rekening mee dat dit kan leiden tot verminderde functionaliteit bij het gebruik van de heristo-webpagina's en webpagina's van andere dienstverleners.

Wat moet ik weten over heristo bedrijf Facebook pagina's?
Sommige heristo-bedrijven beheren een officiële Facebook-pagina op basis van Art. 6 (1) f GDPR. Wij verzamelen, bewaren of verwerken op geen enkel moment persoonlijke gebruikersgegevens op deze pagina. Wij voeren geen verdere gegevensverwerking uit of initiëren deze. De gegevens die u op onze Facebook-pagina's invoert, zoals opmerkingen, video's of foto's, worden op geen enkel moment gebruikt of verwerkt voor andere doeleinden.

Facebook maakt op deze pagina's gebruik van zogenaamde webtracking-functies. Het is niet uitgesloten dat Facebook uw profielgegevens gebruikt om uw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren enzovoort te analyseren. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door Facebook.

Hoe beschermt heristo de veiligheid van mijn persoonlijke gegevens?
heristo neemt alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde bedrijfsomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Als u per e-mail contact met heristo wilt opnemen, dient u er rekening mee te houden dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kan worden gegarandeerd. De inhoud van e-mails kan door derden worden gelezen, vergelijkbaar met briefkaarten. Wij raden u daarom aan vertrouwelijke informatie alleen per post aan ons te sturen.

Welke rechten heb ik als gebruiker van deze webpagina's?
De GDPR verleent u als gebruiker van deze webpagina's bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

1. Recht op toegang door de betrokkene (art. 15 GDPR):
U heeft het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt, en, indien dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en de informatie die in Art. 15 GDPR.

2. Recht op rectificatie en wissen (Art. 16 en 17 GDPR):
U hebt het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen en, in voorkomend geval, onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen, indien een van de in Art. 17 GDPR van toepassing is, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

3. Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR):
U hebt het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de voorwaarden genoemd in Art. 18 GDPR van toepassing is, bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van een eventuele verificatie.

4. Recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 GDPR):
In bepaalde gevallen opgesomd in Art. 20 GDPR, heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een derde partij over te dragen.

5. Recht op bezwaar (Art. 21 GDPR):
Indien gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 (1) f GDPR (gegevensverwerking met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke), hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn aangetoond die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Volgens Art. 77 GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben de gegevensbeschermingsverordening schendt. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit kan met name worden uitgeoefend in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Wordt deze mededeling over gegevensbescherming van tijd tot tijd gewijzigd?
De snelle technologische ontwikkeling van het internet en de wijzigingen in de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maken het noodzakelijk dat wij onze mededeling inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan nieuwe eisen aanpassen. Neem daarom kennis van de laatste versie van de mededeling inzake gegevensbescherming. Deze mededeling inzake gegevensbescherming is gedateerd 25 mei 2018.

Wie is de functionaris voor gegevensbescherming?
Onze externe functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar om nadere informatie over gegevensbescherming te verstrekken en al uw vragen en zorgen te beantwoorden.

First Privacy B.V.
Amsterdam
Naritaweg 127-137
1043 BS Amsterdam
office@first-privacy.com

Saturn Petcare
Saturn Petcare B.V.
Stationslaan 1
8051 NC Hattem
Tel: 038 443 1122