Eerlijk. Betrouwbaar. Innovatief.

Zo handelen wij bij de omgang met klanten en zakenpartners bij de service, bij de ontwikkeling van nieuwe producten, binnen de ondernemingen van de heristo-groep en bij de omgang met elkaar.

Scholing en bijscholing worden als zeer belangrijk beschouwd binnen onze bedrijven. Ons standpunt is: wie kwaliteit wil, moet kwalificeren.

Wij geven onze medewerkers de ruimte als ondernemers, waardoor zij op elk gebied de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor het succes van onze ondernemingsgroep. Garanties hiervoor zijn snelle besluitvormingsprocessen, een op samenwerking gerichte leiderschapsstijl en hoge eisen aan onszelf en onze manier van handelen. Ondersteuning wordt geboden door het ontstaan van een cultuur van effectieve samenwerking en de WIJ-gedachte.

Onze definitie van kwaliteit omvat alle belangrijke milieuvereisten: wij zijn zuinig met resources, al onze productievestigingen voldoen aan de allernieuwste normen op het gebied van milieubeheer. Productkwaliteit en -veiligheid vormen basisbestanddelen van ons beleid en zijn doorslaggevende elementen bij de versterking en het behoud van onze positie als marktleider. Wij zijn met de handel verbonden via een innovatieve relatie op basis van vertrouwen, die eveneens een bouwsteen voor ons werk vormt.

Ook in de toekomst willen we het concurrentievermogen van onze onderneming waarborgen via superieure technologieën, innovatieve producten, hooggekwalificeerde medewerkers, sociale en ecologische betrokkenheid en consequente marktgerichtheid.

In acht nemen van wet- en regelgeving die voor ons relevant is, beschouwen wij als een vanzelfsprekende verplichting die in gelijke mate geldt voor sociale en ethische aspecten.